Ręczna konfiguracja telefonu w sieci Orange

Poniżej mają Państwo opis prawidłowych ustawień jakie należy wprowadzić dla konkretnej usługi.
W celu ustawienia danych proszę wejść z poziomu telefonu na wybraną usługę i postępować zgodnie z poniższym tutorialem.

WAP CSD (dial-up)

 • Nazwa konfiguracji
  WAP Orange
 • Nośnik danych
  CSD, Data lub Dane GSM
 • Numer dial-up
  +48501800800
 • Nazwa użytkownika
  wap
 • Hasło
  wap
 • Uwierzytelnianie
  normalne
 • Typ połączenia
  ANALOG
 • Szybkość transmisji
  9600
 • Serwer
  http://mobile.orange.pl
 • Adres bramki IP
  192.168.6.102
 • Port IP
  9201
 • W przypadku obsługiwania protokołu TCP/IP (adres bramki i portu IP - puste) proszę wypełnić jeszcze dwa pola:
 • Adres serwera Proxy
  192.168.6.102
 • Port Proxy
  8080

WAP GPRS

 • Nazwa konfiguracji
  WAP Orange GPRS
 • Nośnik danych
  GPRS
 • APN (punkt dostępu)
  wap
 • Nazwa użytkownika
  wap
 • Hasło
  wap
 • Uwierzytelnianie
  normalne
 • Serwer (strona główna)
  http://mobile.orange.pl
 • Adres bramki IP
  192.168.6.102
 • Port IP
  9201
 • W przypadku obsługiwania protokołu TCP/IP (adres bramki i portu IP - puste) proszę wypełnić jeszcze dwa pola:
 • Adres serwera Proxy
  192.168.6.102
 • Port Proxy
  8080

MMS

 • Nazwa konfiguracji
  MMS Orange
 • APN
  mms
 • Nazwa użytkownika
  MMS
 • Hasło
  MMS
 • Nośnik danych
  GPRS
 • Uwierzytelnianie
  normalne
 • Pobieranie
  automatyczne
 • Serwer
  http://mms.orange.pl
 • Adres bramki IP
  192.168.6.104
 • Port IP
  9201
 • W przypadku obsługiwania protokołu TCP/IP (adres bramki i portu IP - puste) proszę wypełnić jeszcze dwa pola:
 • Adres serwera Proxy
  192.168.6.102
 • Port Proxy
  8080

Internet CSD (dial-up)

 • Nazwa konfiguracji
  Internet
 • Nośnik danych
  CSD, Data lub Dane GSM
 • Numer dial-up
  +48501808080 OGSM/PDF03
 • Nazwa użytkownika
  internet
 • Hasło
  internet
 • Uwierzytelnianie
  normalne
 • Typ połączenia
  ISDN
 • Szybkość transmisji
  9600
 • Adres IP telefonu
  Automatyczny
 • Podstawowy serwer DNS
  194.204.159.001
 • Dodatkowy serwer DNS
  194.009.223.079
 • Pola adres bramki IP, adres serwera Proxy oraz numerów ich portów pozostawić puste

Internet GPRS

 • Nazwa konfiguracji
  Internet GPRS
 • Nośnik danych
  GPRS
 • APN
  internet
 • Nazwa użytkownika
  internet
 • Hasło
  internet
 • Uwierzytelnianie
  normalne
 • Adres IP telefonu
  Automatyczny
 • Podstawowy serwer DNS
  194.204.159.001
 • Dodatkowy serwer DNS
  194.009.223.079
 • Pola adres bramki IP, adres serwera Proxy oraz numerów ich portów pozostawić puste

E-mail

 • Konfiguracja umożliwiająca korzystanie z usługi Multi Box.
 • Połączenie/Łącz używając
  Internet GPRS lub Internet
 • Adres e-mail
  adres stosowany w usłudze Multi Box
 • Serwer poczty wychodzącej (SMTP)
  mail.orange.pl
 • Port SMTP
  25
 • Serwer poczty przychodzącej (POP3)
  mail.orange.pl
 • Port POP3
  110
 • Nazwa użytkownika
  identyfikator w usłudze Multi Box
 • Hasło
  hasło do usługi Multi Box
 • Typ skrzynki pocztowej
  POP3
 • Autoryzacja SMTP
  TAK