AMPS

[b]AMPS [/b](Advanced Mobile Phone System) - system analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji. Odpowiednik europejskiego systemu NMT. Stosowany głównie w krajach Ameryki Północnej.

Sieć [b]AMPS[/b] działa w paśmie 824-894 MHz, składa się z 832 kanałów radiowych o szerokości 30 kHz oddzielonych odstępem 45 MHz.