Bosch

[b]Bosch[/b] - niemiecka firma z wieloletnim do?wiadczeniem w r?nego rodzaju bran?ach gospodarczych. Swoje fabryki ma w wielu miejscowo?ciach w Niemczech jak i poza jego granicami. Produkuje sprz?t gospodarstwa domowego, cz??ci samochodowe oraz elektromaszyny dla wielu dziedzin przemys?u m in. telefony komrkowe. Obecnie telefony Boscha s? dost?pne pod mark? Siemensa.