CLIP

[b]CLIP[/b] (ang. Calling Line Identification Presentation) - wyświetlanie numeru telefonu osoby do nas dzwoniącej.

Usługa [b]CLIP[/b] polega na tym, że na naszym aparacie telefonicznym (lub innym urządzeniu podłączonym do linii telefonicznej) wyświetli się numer telefonu abonenta który do nas dzwoni. Należy pamiętać, że numer dzwoniącego nie pojawi się, jeśli posiada on włączoną usługę CLIR.