Emulator WAP

Emulator WAP jest programem umo?liwiaj?cym przegl?danie zasobw sieci WAP-owej z komputera osobistego. Jest on najcz??ciej zintegrowany ze stron? WWW.