ETSI

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute, ETSI) niezale?ny instytut standaryzacyjny. Podstawowym zadaniem ETSI jest opracowywanie norm niezb?dnych do stworzenia europejskiego rynku telekomunikacyjnego.