Full Rate (FR)

Kodek zamienia jeden segment 20 ms rozmowy (160 próbek) na zbiór parametrów o łącznej długości 260 bitów (analogiczna akcja (260 bitów->160 próbek) związana jest z dekodowaniem). Ponieważ w ciągu sekundy kodowanych jest 50 takich segmentów (8000/160) osiągana prędkość transmisji to 13 Kbit/s (260*50).

Algorytm używany do kodowania/dekodowania to Regular Pulse Excitation - Long Term prediction Linear Predictive Coder (RPE-LTP).