Handover

Handover (w terminologii amerykańskiej: handoff) ”“ przełączenie połączenia radiowego terminala (telefonu, modemu) z jednej stacji bazowej do innej w czasie, gdy połączenie jest aktywne.