HLR

Home Location Register (HLR) - rejestr abonentów macierzystych, zawiera ogólne informacje dotyczące położenia danego terminala , pozwalające na jego lokalizację (tj określenie pod kontrolą którego MSC znajduje się aktualnie abonent) i zestawienie połączenia, szczegółowe informacje tzn. numer komórki, sektora, stacji bazowej znajdują się w rejestrze VLR

Fizycznie HLR najczęściej zlokalizowany jest w pomieszczeniach central MSC, w odróżnieniu od VLR zbudowany jest na bazie dysków twardych. Ze względu na znaczenie przechowywanych w nich danych rejestry HLR zawsze są nadmiarowe.

Abonent po aktywowaniu karty SIM jest przypisywany na stałe do HLRa który jest stowarzyszony z centralą MSC obsługującą ruch generowany na terenie na którym się znajdował się dany abonent w chwili aktywowania karty sim.