HSCSD

HSCSD (ang. High Speed Circuit Switched Data) - technologia używana w sieci GSM do przesyłania danych. Telefon komórkowy stosujący ten model transmisji może odbierać dane z maksymalną prędkością 57.6 kb/s a nadawać z prędkością 14.4 kb/s.

Podczas przesyłania danych, używane są te same kanały radiowe, które mogą być użyte podczas transmisji głosu. Kanały te zajęte są cały czas podczas nawiązanego połączenia, nawet w momencie gdy transmisja się nie odbywa (np. użytkownik zapoznaje się z treścią strony WAP) - opłata pobierana jest więc za czas w którym połączenie jest aktywne, a nie za faktycznie przesłana ilość danych. Sposób w jaki jest realizowana transmisja bazuje na wcześniejszej technologii CSD, ale poprawiony został sposób kodowania, dzięki czemu w jednym kanale można przesyłać 14.4 kb/s (w porównaniu do 9.6 kb/s w technologii CSD), a dodatkowo do transmisji danych ze stacji bazowej do telefonu komórkowego, system może użyć od jednego do czterech kanałów, co daje maksymalną prędkość transmisji 57.6 kb/s (4*14.4 kb/s).

Mimo, że HSCSD jest dużym technologicznym krokiem na przód w porównaniu z technologią CSD, posiada kilka znaczących ograniczeń:
- kanały zajęte są cały czas podczas połączenia, nawet gdy w danym momencie dane nie są przesyłane
- do osiągnięcia maksymalnej prędkości przesyłania danych w stronę telefonu, system zajmuje aż 4 kanały, które mogłyby być użyte do zestawienia rozmów.

Takie nieoptymalne użycie zasobów sieciowych ma wpływ na koszt tej usługi i sprawia, że nie zdobyła ona zbyt dużej popularności w konfrontacji z technologiami związanymi z pakietowym przesyłaniem danych (w których abonent płaci tylko za faktycznie przesłane dane i zajmuje zasoby sieciowe tylko w momencie ich przesyłania), na przykład GPRS.

Nowe wersje specyfikacji przewidują także współpracę technologii HSCSD z sieciami wspomagającymi transmisję EDGE za pomocą modulacji 8-PSK (co znacząco poprawi szybkość transmisji), a także z sieciami UMTS.