IMSI

IMSI (ang. International Mobile Subscriber Identity) - unikalny numer przypisany do każdej karty SIM w sieci GSM lub UMTS, jednoznacznie go identyfikujący. Numer zapisany jest na karcie SIM oraz w rejestrze HLR.