kb/s

Jednostka szybko?ci przesy?ania danych komputerowych. Transfer o szybko?ci 1 kB/s oznacza, ?e w ci?gu sekundy przes?ane zostanie 1024 bity.