Mhz

Herc (Hz) - jednostka miary częstotliwości w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA.

1 Hz = 1 / (1 s) = 1 s-1

Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Heinricha Hertza, zajmującego się m.in. badaniem fal elektromagnetycznych.