MMSC

Centrum MMS - centrum zarz?dzaj?ce wiadomo?ciami MMS. Po?redniczy pomi?dzy abonentami przy przesy?aniu wiadomo?ci MMS. Żeby wys?a? wiadomo?? MMS z telefonu komrkowego, nale?y w ustawieniach telefonu wpisa? numer MMSC.