Netmonitor

Netmonitor to nieoficjalna cz??? firmware'u niektrych telefonw komrkowych pozwalaj?ca na sprawdzenie szczeg?owych parametrw dotycz?cych sieci. Utworzono go, aby np. pracownicy sieci GSM mogli sprawdzi? poprawne dzia?anie infrastruktury sieci. Aktywuje si? go przez kabel przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.