PLMN

Stacja ruchoma (abonencka) to niezbędne wyposażenie do dostępu do usług telekomunikacyjnych GSM PLMN (Public Land Mobile Network ”“ sieć publiczna lądowej łączności ruchomej). Pojęcie to dotyczy ruchomych urządzeń końcowych i może również dotyczyć wyposażenia urządzeń końcowych i przystawek do tych urządzeń. Niektóre z rozwiązań stosowanych konfiguracji znajdują swoje odbicie w oznaczeniach klas stacji ruchomych.