Poczta g?osowa

Poczta g?osowa (ang. Voice Mail) to us?uga dost?pna w sieciach telefonii stacjonarnej i komrkowej.

Podstawowa zasada dzia?ania: Gdy abonent nie odebierze po??czenia, dzwoni?cy mo?e zostawi? mu wiadomo?? g?osow?.