Propagacja

Propagacja w fizyce jest to ruch zaburzenia w medium. Jeżeli źródło zaburzenia ma charakter cykliczny to mówi się o propagacji fali.