PUK

PUK (ang. Personal Unblocking Key) - ośmiocyfrowy kod umożliwiający odblokowanie karty SIM używanej w telefonach komórkowych. PUK jest przechowywany w systemie komputerowym operatora sieci i jest przydzielany do konkretnej karty SIM wraz z momentem jej wydania abonentowi.

Karta SIM może zostać zablokowana po trzykrotnym złym podaniu kodu identyfikacyjnego PIN i aby ustalić nowy kod PIN, wymagane jest odblokowanie karty z użyciem kodu PUK. Karta SIM jest blokowana na stałe po dziesięciokrotnym złym wpisaniu kodu odblokowującego i niezbędne jest wtedy zwrócenie się do operatora z prośbą o nową kartę.