QoS

QoS (ang. Quality of Service ”“ jakość usług) ”“ wymagania nałożone na połączenie komunikacyjne, realizowane przez daną sieć telekomunikacyjną.

Aby zapewnić QoS, stosowane są następujące mechanizmy:

* kształtowanie i ograniczanie przepustowości
* zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów
* nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć
* zarządzanie opóźnieniami w przesyłaniu danych
* zarządzanie buforowaniem nadmiarowych pakietów: DRR, WFQ, WRR
* określenie charakterystyki gubienia pakietów
* unikanie przeciążeń: Connection Admission Control (CAC), Usage Parameter Control (UPC)