Roaming

Roaming jest mechanizmem w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych lub WiFi), umożliwiającym korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy Abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub dostawcy internetu, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.