RSVP

Resource ReSerVation Protocol (ang. protokół rezerwacji zasobów), RSVP - to protokół dla sieci zintegrowanych usług IntServ (ang. Integrated Services), które do transmisji danych wymagają określonej przepustowości łącza ”“ np. dla transmisji strumieniowych audio lub video poprzez Internet. Protokół RSVP umożliwia aplikacji inicjującej transmisję danych strumieniowych zgłoszenie węzłom sieci (hostom) wymagań dotyczących przepustowości łącza i na ich podstawie dokonuje rezerwacji zasobów na każdym węźle wzdłuż trasy przesyłu danych, zapewniając potrzebną przepustowość całego połączenia oraz jakość przekazu, QoS (ang. Quality of Service).

RSVP nie jest protokołem routingu (rutującym), ale został zaprojektowany do współpracy z obecnymi i przyszłymi protokołami rutingu.

Jego rozszerzenie, RSVP-TE , jest używany jako protokół dystrubucji etykiet w technologiach MPLS oraz GMPLS