Słownik T9

Słownik T9 (od Tekst z 9 klawiszy) to słownik wykorzystywany przy tzw. metodzie słownikowej wpisywania tekstu w telefonie komórkowym. Metoda słownikowa przyspiesza wpisywanie tekstu na klawiaturze o 8 przyciskach znaczących. By wpisać słowo naciska się odpowiednie klawisze jednokrotnie.