SMSC

Centrum SMS - (ang. Short Message Service Center, SMSC) centrum zarządzające wiadomościami SMS. Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Å»eby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy w ustawieniach telefonu wpisać numer SMSC.

Jeżeli adresat wiadomości SMS jest niedostępny, SMSC przetrzymuje wiadomość SMS. Wiadomość SMS jest dostarczona do adresata od razu po jego zalogowaniu się do stacji bazowej. Jeżeli adresat wiadomości nie zaloguje się do stacji bazowej przed upłynięciem terminu ważności wiadomości SMS, wiadomość SMS nie zostanie dostarczona.