TACS

TACS (Total Access Communication System) - europejska adaptacja systemu AMPS.

Zmianie uległy zakresy wykorzystywanych częstotliwości - w TACS jest to 900 MHz. Zmniejszony został także odstęp pomiędzy kanałami i wynosi on 25 kHz.

Stosowany jest w Wielkiej Brytanii, krajach europejskich i na Dalekim Wschodzie.