Nowa promocja w T-Mobile

Od 2 lutego 2012 roku u?ytkownicy sieci komrkowej T-Mobile b?d? mogli skorzysta? z nowej oferty przeznaczonej dla klientw biznesowych. W taryfie Nowa Firma u?ytkownicy otrzymaj? nowe mo?liwo?ci.
W sk?ad oferty wejdzie 7 taryf z dost?pnym pakietem od 100 do 3.000 minut w abonamencie o warto?ci od 23 do 260 z?otych netto. Do tego dojdzie bezp?atny Internet dost?pny w 6 taryfach z pakietem danych do 2,5 GB, ktry mo?e by? poszerzony do 5 GB za dodatkow? op?at? w wysoko?ci 5 lub 10 z?otych. U?ytkownicy, ktrzy cz?sto wysy?aj? wiadomo?ci SMS lub MMS mog? skorzysta? ze specjalnego pakietu 1200 SMS - w, ktre mog? zosta? wymienione na MMS y za 5 z?otych netto.

Specjalna promocja 120% mo?liwo?ci jest przeznaczona dla przedsi?biorcw. Oznacza ona zwi?kszenie pakietu warto?ciowego o 20%. U?ytkownik b?dzie mg? go w ca?o?ci wykorzysta? na rozmowy krajowe i zagraniczne (roaming), na wiadomo?ci tekstowe i multimedialne. Ponadto w ramach wybranego pakietu przedsi?biorca otrzyma ca?y szereg mo?liwo?ci, jak na przyk?ad: bezp?atny pakiet danych do 2,5 GB z mo?liwo?ci? poszerzenia do 5 GB.
Przedsi?biorcy b?d? posiadali mo?liwo?? skorzystania z us?ugi Zawsze Biznes w ramach ktrej otrzymaj? mo?liwo?? skorzystania z bezp?atnych i nielimitowanych rozmw z Polski ze wszystkimi numerami nale??cymi do T-Mobile zarwno w kraju jak i za granic?. Us?uga jest dost?pna w abonamencie (trzy najwy?sze taryfy). Przy ni?szym abonamencie u?ytkownik posiada mo?liwo?? dokupienia jej w cenie 10 lub 15 z?otych netto.
Przedsi?biorcy w ofercie za 1 z?otwk? mog? skorzysta? z zakupu mi?dzy innymi: Nokii Lumia 800, LG Prada 3.0.

Wszyscy klienci biznesowi, ktrzy zdecydowali si? na przeniesienie swojego numeru do sieci T-Mobile otrzymaj? specjalny upust na abonament w wysoko?ci 10% na okres dwuletni.

Opinie

avatar

 • avatar
  mm75527 7 lat temu

  Właściciele firm dużo rozmawiają,a więc szybko zwracają się koszty,,Różowym'',za tel.-y,które im sprzedają.

 • avatar
  kowal1618 7 lat temu

  jakiś szajs !!!

 • avatar
  mm75527 7 lat temu

  Biznesowi mają do wyboru najlepsze tel.-y,bo najszybciej spłacają raty za nie,które są wliczone w abonamencie.

 • avatar
  kad.1990 7 lat temu

  można żec że to oferta elastyczna, z jednej strony naciągają na pakiety, ale z drugiej dzięki temu z pare groszy można mieć oferte dopasowaną do swoich indywidualnych potrzeb

 • avatar
  mm75527 7 lat temu

  Promocja taka,że do tej promocji trzeba dokupywać pakiety.Zwykłe naciąganie klientów na kasę.

 • avatar
  olex 7 lat temu

  Nowa promocja tu,nowa promocja tam a ja sie pytam co do cholery z promocjami jakimikolwiek w firmie Solarzowej "Plus"...wyglada że dobrze myslałem pisząc o tym na tut.forum,że mogą położyć telefonie bo zajmować sie będą internetem??

 • avatar
  mm75527 7 lat temu

  Zawsze podają ceny netto,bez 23 % podatku VAT,żeby ładnie wyglądało i niższe liczby były.