Motorola Zoom 2 w Polsce

Producent Motorola Mobility wprowadza w marcu na polski rynek dwa nowe tablety. B?dzie to Motorola ZOOM 2, oraz Motorola ZOOM 2 Media Edition.
Obydwa urz?dzenia dzia?aj? w oparciu o system operacyjny Android 3.2. Zosta?y wyposa?one mi?dzy innymi: w dwurdzeniowy procesor 1.3 GHz, w ekran wykonany z Corning Gorilla Glass, ktry zosta? pokryty specjaln? pow?ok?, ktra chroni przed skutkami zachlapania. Dzi?ki zainstalowanej aplikacji MotoCast u?ytkownik mo?e strumieniowo odtwarza? muzyk?, zdj?cia, filmy i dokumenty z komputera PC lub Mac, bezpo?rednio na tablecie bez konieczno?ci u?ycia dodatkowych kabli i narz?dzi.

Morola XOOM 2 posiada na wyposa?eniu 10,1 calowy panoramiczny wy?wietlacz HD. Ponadto posiada rozwi?zania przydatne dla biznesu: VPN (wirtualna sie? prywatna), bezpieczne szyfrowanie danych, Motoprint (aplikacja umo?liwiaj?ca bezprzewodowe drukowanie plikw na drukarce sieciowej bezpo?rednio z telefonu).
Ca?o?? dzia?a na systemie operacyjnym Android 3.2 Honeycomb.

Motorola XOOM 2 Media Edition posiada ekran o przek?tnej 8,2 cala i szerokim k?cie widzenia 178 stopni, co jest niezwykle przydatne z punktu widzenia rozrywki. Taki k?t widzenia pozwala trzyma? telefon w d?oni i jednocze?nie pokazywa? obrazy oraz filmy osobie siedz?cej za nami lub nawet w dalszej cz??ci pomieszczenia. Tablet posiada wielokana?owe g?o?niki pozwalaj?ce odbiera? przestrzenny d?wi?k z g??bokim basem. Ponadto urz?dzenie mo?e s?u?y? jako pilot do obs?ugi telewizora, kina domowego lub sprz?tu audio.

Opinie

avatar

 • avatar
  mm75527 6 lat temu

  Nowość, a stary system daje Google do swoich tablet-ów, bo ma pewnie mniejsze wymagania hardware.

 • avatar
  kad.1990 6 lat temu

  kolejne tablety kolejnego powiedzmy niszowego producenta które mają dobrą specyfikacje, nie najgorszą cenę ale i tak są skazane na małą rzesze odbiorców

 • avatar
  mm75527 6 lat temu

  Media Edition, edycja medialna i ma mniejszy ekran, niż zwykły Zoom 2 do tego z panoramicznym wyświetlaczem HD!?