Nie wiem, czy znajdzie szeroki krąg nabywców z takim niewielkim aparatem fotograficznym.