Bonusy w Orange

Sie? komórkowa Orange nawi?za?a wspó?prac? z Epay Polska. Obie firmy uruchomi?y promocj? dla klientów, która zosta?a opracowana z my?l? o w?a?cicielach telefonów na kart?. W ramach promocji b?d? oni mogli zasili? swój telefon za po?rednictwem terminali na stacjach Lukoil. Takie zasilenie b?dzie premiowane darmowymi minutami do wszystkich sieci.

Bonus otrzyma klient, który za po?rednictwem terminalu epay kupi na stacji benzynowej Lukoil do?adowanie do telefonu w Orange o warto?ci 50 z?. W nast?pnej kolejno?ci wy?le pod bezp?atny numer 8006 niewykorzystany kod do?adowuj?cy sk?adaj?cy si? z 14 cyfr.

Z kolei operator w wiadomo?ci SMS powiadomi klienta o powi?kszeniu konta i otrzymaniu dodatkowych 30 minut do wszystkich sieci. Udzielony bonus b?dzie obowi?zywa? przez 7 dni. Powy?sza promocja jest dost?pna na wszystkich stacjach Lukoil w terminie do 16 wrze?nia 2012 roku.

Opinie

avatar

 • avatar
  mm75527 6 lat temu

  No i jak zwykle pewnie, tylko zaledwie 1 tydzień ważności bonusu, żeby ludzie go nie zdążyli wykorzystać.

 • avatar
  MonikA100893 6 lat temu

  jakie kombinacje... i kto to zapamięta?

 • avatar
  mm75527 6 lat temu

  Jak zwykle zagraniczny Orange daje tylko zarobić zagranicznym firmom. Jak nie MediaMarkt i Saturn, obydwa niemieckie, to teraz rosyjski Lukoil (Łukoil). Jest kryzys, może by wreszcie dali zarobić polskim firmom.