Nieźle, tylko czemu nie wykorzystają głosu do komunikowania się w obie strony, żeby było można sterować głosem wszystkimi możliwościami smartphone”a.