Nowa ods?ona serwisu

Wprowadzili?my unowocze?nion? wersj? serwisu worldGSM.pl . Ca?kowicie zmienili?my wygl?d serwisu. Zupe?nie od nowa napisali?my kod serwisu. Strona bez problemów powinna wy?wietla? si? na urz?dzeniach mobilnych. Mog? wyst?pi? pewne problemy przy logowaniu. Zmieniaj?c system postawili?my te? w du?ej mierze na bezpiecze?stwo. Z tego te? wzgl?du starzy u?ytkownicy musz? zresetowa? swoje has?o, aby móc si? zalogowa?.

Du?o jeszcze przed nami. W nied?ugim czasie uruchomi si? na twitterze, google+ oraz facebook'u. Strona b?dzie systematycznie aktualizowana o nowe wiadomo?ci, dane techniczne telefonów komórkowych, akcesoria oraz tablety.

Gdyby wyst?pi?y problemy z dzia?aniem strony prosimy o informacje w tym w?tku. Z góry przepraszamy je?li takowe wyst?pi?.

Pozdrawiamy,
Redakcja worldGSM.pl

Opinie

avatar

 • avatar
  piotrek 3 lata temu

  Resetowanie hasła jest już dostępne. Gdyby były problemy proszę zgłaszać w tym wątku. Pozdrawiam

 • avatar
  piotrek 3 lata temu

  Przyjęliśmy błąd. Potrzebujemy trochę czasu aby wszystko poprawić. Pozdrawiam

 • avatar
  dario08525 3 lata temu

  Whoops, looks like something went wrong. komunikat gdy chciałem restartować hasło

 • avatar
  lider134 3 lata temu

  Przypomnienie hasła nie działa. Zmiany są pozytywny choć jeszcze sporo przed Wami.

  • avatar
   krystian1 3 lata temu

   Rwnie? zg?aszam. Po klikni?ciu w reset has?a wyskakuje b??d.