Plus: 5te do?adowanie gratis

Zasilaj?c konto 4 razy, dostaniemy 5 do?adowanie w wysoko?ci najni?szego z nich. Aby skorzysta? z promocji trzeba najpierw wys?a? bezp?atnego SMS-a na nr 8844 o tre?ci START.

Promocja „5te do?adowanie gratis” jest aktywna od dnia 08.06.2015 r. Aby otrzyma? bonus trzeba pami?ta? o kilku wa?nych punktach:

1. O przyznaniu Bonusu zostaniemy poinformowani wiadomo?ci? tekstow? SMS. Op?ata za Bonus jest zawarta w cenie czwartego do?adowania. Bonus zostanie przyznany w ci?gu 24 godzin.
2. Bonus jest naliczany od kwoty do?adowania bez promocyjnych do?adowa? przyznawanych w ramach innych promocji.
3. Po przyznaniu Bonusu odnawia si? zliczanie do?adowa?.
4. Bonus nie przed?u?a Okresu wa?no?ci dla Us?ug wychodz?cych.
5. Je?eli brak Okresu wa?no?ci dla Us?ug wychodz?cych pomi?dzy do?adowaniami b?dzie d?u?szy ni? 3 dni, to zliczanie do?adowa? w ramach Promocji zostanie wyzerowane.

Dlatego je?eli mamy telefon w Plusie w ofercie prepaid to po?wi?caj?c chwil? wysy?amy bezp?atnego SMS-a, a po 4 do?adowaniu przy spe?nieniu powy?szych punktów cieszymy si? dodatkowym do?adowaniem.

Regulamin promocji (pdf)

Źródło: Plus

Opinie

avatar