Nowa ods?ona serwisu


Nowe stawki MTR


Prezentacja Samsunga Galaxy SIII mini

Kilka dni temu Samsung zaprezentowa? kompaktow? wersj? smarftonu Galaxy SIII. W pokazanym urz?dzeniu wielko?? wy?wietlacza zosta?a zmniejszona do 4 cali. Telefon dzia?a pod kontrol? systemu Android 4.1 Jelly Bean. Na wyposa?eniu znalaz? si?

Nowa aplikacja na Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S III b?dzie mia? now? aplikacj?, której zadaniem jest pomoc u?ytkownikom pozosta? w dobrym zdrowiu. Aplikacja S Health b?dzie gromadzi?, monitorowa? i analizowa? dane z czujników medycznych (glukometry, ci?nieniomierze, wag

Prawie wszystko o Nexus 7

Nexus 7 od wczoraj jest dost?pny w przedsprzeda?y. Do sklepów ma trafi? 25 wrze?nia w cenie 999 z?. (wersja 16 GB). Telefon dzia?a pod kontrol? systemu Android 4.1 Jelly Bean (najnowsza wersja). Jest pierwszym tabletem z serii Google Nexus, oraz wsp&

Motorola prezentuje 3 nowe modele z serii RAZR

5 wrze?nia 2012 roku odby?a si? konferencja, na której Motorola zaprezentowa?a swoje trzy nowe modele z serii RAZR: RAZR M, RAZR HD i RAZR Maxx HD. Konferencja odby?a si? w tym samym dniu, w którym Nokia pokaza?a Noki? Lumi?

LG Optimus G z procesorem Snapdragon S4 Pro, czy pojawi si? w Europie

Procesor Snapdragon S4 Pro jest w tej chwili najmocniejszym procesorem jaki zosta? do tej pory zastosowany w smartfonach i tabletach. Pierwsz? firm? jaka wprowadzi?a na rynek produkt z wy?ej wymienionym procesorem jest chi?ski producent. Zastosowano go w urz

Na konferencji „Samsung Mobile Unpacked 2012: Episode 2” dziennikarze b?d? mogli obejrze? nast?pc? Samsunga Galaxy Note. Jak na razie Samsung potwierdzi? tylko zamiar zaprezentowania urz?dzenia. Oficjalna nazwa tabletofonu nie zosta?a jeszcze p

Allegro skupuje stare telefony

Z roku na rok ro?nie liczb nowo wyprodukowanych telefonów. Sprzyjaj? temu ci?g?e atrakcyjne promocje operatorów komórkowych. Sprawia to, ?e konsumenci cz?sto wymieniaj? aparaty na nowe, nawet je?eli ich stary sprz?t jest jeszcze u?yt

Niebawem oferta telefonii komórkowej w Polsce powi?kszy si? o nowego gracza. B?dzie nim d?ugo oczekiwany i zapowiadany od dawna operator wirtualny Virgin Mobile. Jest on jednym z najwi?kszych wirtualnych operatorów telefonii kom

Nowo?ci telefoniczne w Play

Sie? komórkowa Play wprowadza do swojej oferty telefonicznej wiele nowo?ci. Nowe modele telefonów komórkowych zostan? wprowadzone do oferty podstawowej. Kilka z nich b?dzie dotyczy? oferty na ?yczenie. Nowo?ci pojawiaj? si? w ofercie

Kolejny weekend z Orange

Weekendy z Orange ju? na dobre zago?ci?y w ofercie tego operatora komórkowego. W obecny weekend klienci mog? aktywowa? darmowy pakiet 2 GB na transmisj? danych. Dzi?ki niemu maj? oni szans? surfowa? za darmo po Internecie za pomoc? laptopa, table

Sie? komórkowa Play zapowiedzia?a, ?e udost?pni swoim klientom aplikacj?, która pozwoli im zamówi? taksówk? za po?rednictwem smartfona. Aplikacja ta to iTaxi. Jest to system, który ??czy bezpo?rednio pasa?erów

W?ród polskich internautów Orange okaza? si? najbardziej popularnym operatorem telefonii komórkowej. Natomiast w?ród producentów telefonów najbardziej popularny jest Samsung. Tym samym znacznie wyprzedzi? on Noki?. T

Tani telefon od myPhone

Dzisiaj 17 lipca 2012 roku do sprzeda?y trafi? telefon myPhone 1065 SPECTRUM z serii myPhone Simple Life. Telefon zosta? wyposa?ony mi?dzy innymi w odtwarzacz audio z obs?ug? kart pami?ci microSD.   Telefon posiada do?? charakt

Telefony na kart? nie b?d? ju? anonimowe

Polskie s?u?by bezpiecze?stwa chc?, aby telefony nabywane w ofercie pre-paid, czyli na kart? by?y sprzedawane tylko na podstawie przedstawienia dowodu osobistego.   Dzisiaj telefon komórkowy na kart? mo?na kupi? w bardzo

Nokia Lumia 900

Kilka dni temu do sprzeda?y trafi?a Nokia Lumia 900. Smartfon trafi? do sprzeda?y niezale?nej w sugerowanej cenie 2.250 z?otych. Od czerwca model jest dost?pny dla klientów Orange, a od lipca dla klientów Plusa i T-Mobile. Nokia Lumia 900 jest

Samsung Galaxy Note II ju? niebawem

Samsung ca?y czas gna do przodu i zadziwia wszystkich nowymi urz?dzeniami. Jeszcze mamy w pami?ci niedawn? premier? Galaxy SIII, a tu ju? na horyzoncie pojawiaj? si? nowe informacje dotycz?ce Galaxy Note II.   Wed?ug pierwszych

Aplikacja Pogoda TVN Meteo w telefonach z Androidem

Przed wakacjami u?ytkownicy smartfonów z Androidem otrzymali od pogodowego kana?u telewizyjnego Grupy TVN now? aplikacj? niezwykle przydatn? podczas wakacyjnych woja?y: Pogoda TVN Meteo.   Aplikacja jest darmowa i mo?

Windows Phone 8 zaprezentowany

Nowy ekran startowy, kt