Kody serwisowe

::Alcatel::

::Bosch::

::Dancall::

::Ericsson::

::Hagenuk::

::Mitsubishi::

::Motorola::

::Nokia::

::Panasonic::

::Philips::

::Sagem::

::Samsung::

::Siemens::

::Sony Ericsson::


::Alcatel::

numer IMEI: * # 0 6 #

wersja oprogramowania: * # 0 6 #

Monitor Sieci: 0 0 0 0 0 0 *

uniwersalne haslo do wybranych funkcji dla telefonu alcatel otv: 00000000

w nowszych, np. BE-4:

wszystkie przekierowania anulowany (np na poczte głosową): * # 2 1 #

zmiana na język polski: * # 0 0 4 8 #

zmiana na język niemiecki: * # 0 0 4 9 #

zmiana na język automatyczny telefonu: * # 0 0 0 0 #

także dla BE4/BE5 poniższe:

przywraca ustawienia fabryczne: ###847#

zablokowanie telefonu na 1 karte SIM: ###765*02#

co z jaką kategorią sieci (własne): ###765*05#

odblokowanie sieci: ###765*07#

wymazanie sieci: ###765*08#

deaktywacja sieci: ###765*78#

Master Codes:

Alcatel HD1, HE1 : 25228353

Alcatel BE1, BE3 : 25228352

Alcatel BE4, BE5 : 83227423


::Bosch::

numer IMEI: * # 0 6 #

Domylny język: * # 0 0 0 0 #

Monitor Sieci: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #

EFR (Enhanced Full Rate): * # 3 3 7 0 #

Reset telefonu: # 3 3 7 0 #

Wprowadzanie sim lock code: * # 9 0 0 0 #

Wprowadzanie corporate code (Bosch 908): * # 9 0 0 1 #

Wprowadzanie provider code (Bosch 908): * # 9 0 0 2 #

Wprowadzanie network code: * # 9 0 0 3 #

Wprowadzanie subset code: * # 9 0 0 4 #


::Dancall::

*#06# IMEI

*#9999# wywietlenie wersji firmware'u

*#9998# wywietlenie wersji konfiguracji telefonu.

*#9997# selftest-włącza wszystkie segmenty wywietlacza i zaczyna dzwonić.

*#9994# numer seryjny(tylko DANCALL HP 2731) Wywietla numer karty SIM (nie mylić z PIN'em).

*#9993# funkcje inżynierskie . Po wprowadzeniu tego kodu, w menu telefonu pojawia się nowa pozycja

Engineering functions. Ma ona dwa podmenu: Revisions, gdzie można odczytać informacje dostępne

również przy użyciu kodów *#9999# and *#9998# oraz Cell Info z informacjami o komórkach

sieci.Pozycja Engineering functions pozostaje w menu do momentu wyłączenia telefonu.

*#9990# Monitor baterii, test baterii. Niestety, znaczenie pierwszej linii jest nie jeszcze znane, pozostała

pojemnoć akumulatora w procentach.

M1599955 - licznik relatywnego czasu pozostałego do rozładowania baterii [w 0.1s], 31 - temperatura

akumulatora [w stopniach Celsjusza], 68 - napięcie akumulatora [w 0.1V], TIMER - licznik czasu

ładowania/rozładowywania [w sekundach]

*#9000# SIM Lock powoduje że telefon przed zaakceptowaniem karty innej niż obecnie aktywna zażąda podania hasła wymiany karty.

*#9001# Group SIM Lock zastosowanie tej funkcji nie jest jeszcze znane i wymaga ona specjalnej karty SIM. Prawdopodobnie umożliwia to ograniczenie wybieranych numerów do z góry zaprogramowanych.

*#9002# Operator SIM Lock zastosowanie tej funkcji nie jest jeszcze znane i wymaga ona specjalnej karty SIM.

*#9003# Network SIM Lock powoduje że telefon przed zaakceptowaniem karty innego operatora niż obecnie aktywny zażąda podania hasła.


::Ericsson::

*#06# Numer IMEI

*#0000# Przywrócenie angielskiej wersji menu

>*<<*<* Sprawdzenie wersji oprogramowania<

>*<<*<*> 1-row text - Przy wybraniu Tak można przejrzeć zaprogramowane teksty w telefonie, o długoci 1 wiersza w aktualnie wybranym języku

>*<<*<*>> n-row text - Przy wybraniu Tak można przejrzeć zaprogramowane teksty wielowierszowe w telefonie w aktualnie wybranym języku

**04*0000*0000*0000# wejcie do menu bez karty sim:

< * * < Informacja na temat SIMLOCK'a jeżeli jest

GA628

Pokazuje datę i czas: * # 1 0 3 # potem YES

6xx/7xx/8xx

>*<<*<*> 1-row text strings. if pressing yes you can check

the phones text programming in currently selected language (298 entries)

>*<<*<*>> n-row text strings.if pressing yes you can check

the phones text programming in currently selected language (160 entries?)


::Hagenuk::

numer IMEI: * # 0 6 #

wersja oprogramowania: # # 9 1 4 0 * 8 3 # 7 5 * 2 #


::Mitsubishi::

*#06# - IMEI

* - trzymając wcisnietą * i dalej stukaj :

*4329 - net monitor1

*621342 - net monitor2

*5742 - Mitsubishi testmode

*967678 - SP menu

(Uwaga! Wpisanie nieprawidłowego kodu grozi blokada telefonu!)

*574243 - NS menu (Uwaga!)

*482896 - CP menu (Uwaga!)

*360608 - IMSI Lock Menu (Uwaga!)

*362628 - IMSI Lock Menu (Uwaga!)

*480896 - CP Lock Menu (Uwaga!)

*482896 - CP Lock Menu (Uwaga!)

*967678 - SP Lock Menu (Uwaga!)

*476989 - NS Lock Menu (Uwaga!)

*574243 - NS Lock Menu (Uwaga!)

*787090 - Blok Sieci (Net Level) (Uwaga!)

*787292 - Blok Sieci (Net Level) (Uwaga!)

*#0048# - język polski

*0000# - automatyczny wybór języka

*850696 - tzw. Warmstart (deaktywacja - ten sam kod)

*936505 - IMEI & SOFTVERSION

*787292 - Net level

*5806 - software version

*5807 - hardware version


::Motorola::

numer IMEI: * # 0 6#

włączenie Monitora Sieci: * * * 1 1 3 * 1 * [OK]

włączenie Monitora Sieci: * * * 1 1 3 * 1 * [OK]

* trzymaj tak dlugo aż pokaże się kwadrat

T205/T19x

*#300# OK List the Software and Hardware version

*#301# OK Full Keypads functional Test

*#303# OK Set Default Language to English.

*304# OK Set OFF engineering mode.

#304*19980722# OK Set ON engineering mode.

*#305# OK Location: 1 OK

*#307# OK Engineering Test Mode

*#311# OK Phone code changed to default code.

*#400# OK ADC, Cal val*

*#402# OK Adjust Display Intensity/ Contrast

*#403# OK List the Manufacturing Informations

19980722 OK Master Unlock code for Phone and Sim Lock

*#302# OK Acoustic test*

7.1. Greeting

7.2. Main VlmGain

7.3. Input Cal

7.4. Output Cal

7.5. Side In Gain

7.6. Vox Gain

7.7. Min Mic Engy

7.8. More

(a) In vlm Gain

(b) Aux Vlm Gain

(c) Silence Prd

(d) Supp Prd

(e) In Volume

(f) Out Volume

(g) Icon

(h) Image

(i) Animation

*3370# EFR ON (Enhanced Full Rate

#3370# EFR OFF

*#72837726# OK Confirm ?, Data saved

1234 OK Phone code default

*#0000# OK Settings saved, restore set phone to default language.

*#0048# OK Zmiana na język polski nawet jezeli w menu go nie ma (nie wszystkie ver 19x)

*#0007# OK Zmiana na język rosyjski nawet jezeli w menu go nie ma (nie wszystkie ver 19x)


::Nokia::

NOKIA 3110

*#06# IMEI

*#3110# Wersja oprogramowania

##002# - pozwala na całkowite wyłączenie poczty głosowej.

*#7780# - przywraca ustawienia fabryczne (z pominięciem pamięci, języka i liczników)

*#746025625# (czyli *#sim0clock#) - żeby sprawdzić czy zegar SIM-a (SIM-Clock) można zatrzymać (SIM-Clock-stop czyli zatrzymywanie zegara SIMa to rodzaj trybu czuwania, który oszczędza akumulator)

*#92702689# (czyli *#war0anty#) -"kod gwarancyjny:" -trzeba wstukać jeden z następujących kodów

6232 (OK) - wywietla miesiąc i rok produkcji (np. "0198")

7332 (OK) - wywietla datę ostatniej naprawy - jeli jest (np. "DATE NOT SAVED")

7832 (OK) - wywietla nabycia telefonu - jeli jest (np. "DATE NOT SAVED")

9268 (OK) - wywietla numer seryjny

37832 (OK) - ustawia datę nabycia telefonu w formacie MMRR (MM - miesiąc, RR - rok) - uwaga: można to ustawić tylko raz więc uważaj !!!

87267 (OK) - wywietla tekst "Confirm Transfer?" - być może służy to do rozszerzania wersji oprogramowania (?)

*#31# (dzwoń) - czy własny numer będzie przekazywany gdy się dzwoni? (działa nie u każdego operatora)

*#76# (dzwoń) - czy numer który odpowie na telefon (dokąd dzwonimy) będzie pokazany? (działa nie u każdego operatora)

*#77# (dzwoń) - czy własny numer będzie przekazywany gdy się odbiera rozmowę? (działa nie u każdego operatora)

*#33/35# (dzwoń) - dostaje się tekst "Service not acti

Opinie

avatar