Smuda jest tak słaby,że aż potrzebują wirtualnych manager-ów piłki nożnej.