Jakie telefony sprzedaj? si? najlepiejPolski rynek telekomunikacyjny po podsumowaniu II kwarta?u 2012 roku.


Orange szuka oszcz?dno?ci


PayU Do?adowania na Facebooku

Pay Do?adowania to nowa aplikacja dzia?aj?ca na Facebooku. Pozwala ona na?adowa? telefon na kart? w sieciach: Plus Mix, Play, Orange, Simplus, Sami Swoi, T-Mobile na kart?, Heyah, 36,6. Zakup do?adowania jest mo?liwy za po?rednictwem w?asnego konta w se