Tag - Siemens

Logo Siemensa

Ekologiczne telefony Siemensa

Siemens SHC przystosowuje większość swoich produktów Gigaset, w tym bezprzewodowe telefony stacjonarne, do standardu Eco-Dect.

Piotrus488 14.04.2022