Nowa oferta sieci Era - Taryfa Zero

W okresie od 03.07.2007 r. do odwołania, jednakże nie dłużej niż do 15.01.2008 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

Opłata za przyłączenie w niniejszej promocji wynosi 99 zł z VAT (81,15 zł netto). Promocyjny abonament 0 zł z VAT przez 12 Cykli rozliczeniowych. Promocyjny abonament za Taryfę Zero obowiązywać będzie przez okres 12 pierwszych, pełnych Cykli rozliczeniowych od momentu podpisania Umowy. Po tym okresie opłata za taryfę będzie naliczana zgodnie z Załącznikiem cenowym do oferty Taryfa Zero.

Po okresie promocyjnym, tj. po 12 pełnych Cyklach rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji, PTC zastrzega sobie prawo do zmiany Taryfy Zero na taryfę z obowiązującego Cennika Usług Telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem, iż miesięczna opłata abonamentowa nowej taryfy nie może być wyższa niż aktualna miesięczna opłata abonamentowa.

Taryfa Zero
Abonament 10,00 zł z VAT
Minuta połączenia do wszystkich sieci 0,49 zł z VAT
SMS do wszystkich sieci komórkowych 0,15 zł z VAT
MMS do wszystkich sieci komórkowych i e-mail (za każde 100 kB) 0,40 zł z VAT
Naliczanie 1s/1s ”“ opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę - 1/60 stawki minutowej.
Opłata za 1 kB APN: erawap, erainternet 0,001 zł netto
22% podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji faktury
następnie za każdy 1kB. Naliczanie odbywa się oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP). Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej. 1 kB = 1024 B. Usługa nie może być wykorzystana do
rozliczania połączeń w usłudze HotSpot.

Źródło: Era, Telix

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.