Obniżki połączeń do sieci komórkowych z TP od 1 września

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził projekty zmiany opłat połączeń z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych (F2M).

Zgodnie z deklaracjami Spółki nowe opłaty będą obowiązywały od dnia 1 września 2007 r. Obniżka opłat w niektórych planach telefonicznych sięga nawet 60%.

Dla połączeń do sieci operatorów PTK Centertel, Polkomtel i PTC opłaty w planach dla klientów indywidualnych i profilach ISDN oraz Octopus rozliczanych zgodnie z planem tp standardowym zostaną obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących. Obniżka opłat w niektórych planach telefonicznych sięga nawet 60%.

Opłaty za połączenia do sieci operatora P4 w zależności od planu telefonicznego i okresu taryfikacyjnego ulegną w niektórych przypadkach podwyższeniu. Proponowane zmiany spowodują podwyżkę rzędu 5,3%-23,19%, natomiast obniżki są rzędu 9,23% - 54,61%.

TP nie została przez Prezesa UKE zobowiązana do stosowania cen maksymalnych w określonym w decyzji wymiarze, ale ceny nie mogą tego poziomu przekraczać. Spółka podniosła ceny na połączenia do operatora P4 z własnej inicjatywy (nie przekraczają one jednak w żadnym z przypadków wysokości określonych w decyzji Prezesa UKE dla połączeń z P4 cen maksymalnych). Na skutek decyzji określającej ceny maksymalne dla połączeń do P4, obecnie proponowane opłaty w stosunku do wysokości opłat zaproponowanych przez TP we wniosku z dnia 30 marca 2007 r. zostały znacząco obniżone, jednak w stosunku do obowiązujących cenników, nie wyróżniających odrębnie połączeń do sieci operatora P4, zostały podwyższone. W związku z powyższym TP będzie obowiązana do wypełnienia obowiązku wynikającego z Prawa Telekomunikacyjnego do poinformowania abonentów o zamiarze podwyższenia opłat za usługi z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, czytamy w komunikacie Regulatora.

Jednocześnie Prezes UKE przypomina w komunikacie, że opłaty za połączenia do sieci komórkowych są naliczane w wysokości właściwej dla połączeń do sieci danego operatora i obejmują również abonentów, którzy przenieśli swój numer do jego sieci.

Źródło: UKE/Telix

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.