Pakiet 600 minut z 1 numerem w Orange

„Pakiet 600 minut z 1 numerem” to usługa promocyjna dostępna dla Abonentów PTK Centertel korzystających z oferty Plan Na Rozmowy w czasie trwania Promocji. W ramach Usługi przyznawany jest pakiet minut do wykorzystania na połączenia głosowe z jednym numerem.

Usługa dodatkowa „Pakiet 600 minut z 1 numerem” obowiązuje od 1 sierpnia 2007 r. do odwołania.

Opłata miesięczna za Usługę wynosi 20 zł z VAT.

Zlecenie włączenia Pakietu można złożyć poprzez jeden z poniżej podanych sposobów:

* wysłanie SMS-a pod numer 1111 o treści MINUTY XXXXXXXXX, gdzie XXXXXXXXX oznacza numer, na który będą wykonywane połączenia w ramach usługi (koszt wysłania SMS-a to 0,20 zł z VAT);
* wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange On-line na stronie www.orange.pl/online;
* wybór odpowiedniej opcji w Orange Automatycznym Biurze Obsługi Klienta pod bezpłatnym numerem *500;
* kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata za całość połączenia to równowartość 2,5 minuty lub 1 zł po wykorzystaniu minut z abonamentu).

Pakiet będzie dostępny od godziny 00:00 następnego dnia po zleceniu aktywacji Pakietu (ilość minut w ramach Usługi, która zostanie włączona w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, zostanie przyznana w ilości proporcjonalnej do czasu aktywności usługi) i będzie aktywny w każdym następnym okresie rozliczeniowym, a opłata miesięczna będzie pobierana do momentu zlecenia jego wyłączenia przez Abonenta (opłata abonamentowa za Usługę, która zostanie włączona w trakcie trwania okresu rozliczeniowego będzie naliczona w wysokości proporcjonalnej do czasu aktywności Usługi). Potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz włączenia Usługi zostanie wysłane SMSem.

W ramach Usługi przyznawany jest w każdym okresie rozliczeniowym Pakiet 600 minut do wykorzystania na połączenia głosowe z jednym wybranym numerem:

a) Abonenta PTK Centertel (nie dotyczy Abonentów w sieci NMT 450i) albo
b) Użytkownika PTK Centertel albo
c) stacjonarnym.

Pakiet minut w Usłudze może być wykorzystany na połączenia głosowe z zastrzeżeniem, że minuty mogą być wykorzystane wyłącznie na połączenia głosowe z numerem wybranym w momencie zlecania włączenia usługi.

Pakiet dostępny w ramach Usługi nie może być wykorzystywany na połączenia z numerami skróconymi i specjalnymi określonymi w Cenniku usług dodatkowych w ofertach Nowy Twój Plan, Nowy Twój Mix oraz Plan Na Rozmowy na połączenia wykonywane w roamingu oraz w dniach 24, 25, 26, 31 grudnia, 1 stycznia oraz w Wielką Sobotę, Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny.

Minuty niewykorzystane w ramach Pakietu przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

W pierwszej kolejności wykorzystywane są minuty z Pakietu a następnie bezpłatne minuty dostępne w ramach opłaty abonamentowej.

Abonent może sprawdzić ilości minut dostępnych w ramach Usługi poprzez wysłanie SMS-a o treści ILE PAKIET pod numer 1111 lub dzwoniąc do Orange Automatycznego Biura Obsługi Klienta pod bezpłatny numer *500 lub *200 lub po zalogowaniu na stronie www.orange.pl/on-line.

Abonent może zmienić numer wybrany w Usłudze. W przypadku zmiany numeru zgłaszanej SMS-em pod numer 1111 w treści SMS-a należy wpisać MOD MINUTY XXXXXXXXX, gdzie XXXXXXXXX oznacza nowy numer w ramach Usługi. Zmiana numeru zostanie zrealizowana od najbliższego pełnego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz zmiany numeru w ramach Usługi zostaną wysłane SMS-em.

Abonent może wyłączyć Usługę. W przypadku zlecenia wysłanego SMSem pod numer 1111 treść SMS-a to REZ MINUTY.

Zlecenie wyłączenia Usługi skutkuje z końcem okresu rozliczeniowego, w którym złożono zlecenie wyłączenia. W przypadku zleceń wysyłanych SMS-em potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz wyłączenia Usługi zostanie wysłane SMS-em. Z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, w którym Usługa zostanie wyłączona niewykorzystane minuty z wyłączanego Pakietu przestają być dostępne, a ich wartość nie podlega zwrotowi.

Włączenie i wyłączenie Usługi jest bezpłatne.

Źródło: Orange/ Telix

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.