Przeniesienie przydzielonego numeru WLR

UKE: W myśl rozporządzenia przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie lokalizacji dla Abonenta TELE 2 Polska, Telefonii Dialog lub innego operatora WLR (usługa WLR - Wholesale Line Rental - hurtowy dostęp do sieci telekomunikacyjnej TP) odbywa się dokładnie w ten sam sposób, jak w przypadku Abonentów Telekomunikacji Polskiej.

Wniosek w sprawie przeniesienia numeru, abonent składa do swojego operatora, u którego opłaca abonament telefoniczny. W każdym przypadku na operatorze, z którym wiąże nas umowa o abonament telefoniczny, spoczywa obowiązek dokonania przeniesienia (w przypadku operatora WLR faktycznego przeniesienia numeru dokonuje TP na wniosek tego operatora, ale nie ma to znaczenia dla abonenta).

Na podstawie złożonego wniosku realizacja przeniesienia numeru do nowej lokalizacji następuje w przeciągu 21 dni od daty złożenia wniosku. O terminie przeniesienia numeru do nowej lokalizacji operator zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie w terminie 14 dni począwszy od dnia złożenia wniosku.

Operator może odmówić przeniesienia numeru przy zmianie lokalizacji. Odmowa może zostać udzielona Abonentowi w sytuacji, gdy:
- brak jest możliwości technicznych realizacji przeniesienia numeru,
- gdy lokalizacja Abonenta znajduje się poza obszarem sieci lub poza daną strefą numeracyjną.

Gdy zachodzi jedna z podanych wyżej okoliczności, Operator powiadamia Abonenta o braku możliwości realizacji przeniesienia numeru przy zmianie lokalizacji na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku braku realizacji lub niewłaściwej realizacji wniosku/uprawnienia, Abonent może w każdym czasie wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o interwencję. Wniosek można również składać we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Delegaturach UKE (adresy Delegatur).
Centrum Informacji Konsumenckiej UKE - tel.: 801 900 853 lub 022 53 49 493 (koszt połączenia wg taryfy operatora lokalnego) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:15 - 16:15,
drogą elektroniczną na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

Źródło: UKE, Telix

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.