Taniej ze stacjonarnego na komórki

W dniu 2 lipca 2007 r. Prezes UKE określił wysokość maksymalnych cen za połączenia z sieci stacjonarnej TP do sieci komórkowych (F2M).

Decyzja Prezesa UKE przewiduje następujący poziom maksymalnych cen połączeń F2M (fixed to mobile):

- do sieci komórkowych operatorów: Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel i Polska Telefonia Komórkowa w wysokości:

# w T1 - 0,54 zł netto/min,
# w T2 - 0,52 zł netto/min,
# w T3 - 0,52 zł netto/min;

- do sieci komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w wysokości:

# w T1 - 0,85 zł netto/min,
# w T2 - 0,59 zł netto/min,
w T3 - 0,61 zł netto/min.

Poziom procentowych różnic pomiędzy cenami detalicznymi obowiązującymi od dnia 1 listopada 2006 r. a cenami maksymalnymi nałożonymi na TP S.A. w drodze niniejszej decyzji, w poszczególnych planach taryfowych, kształtuje się następująco:

a) dla połączeń do sieci operatorów: Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowai Polska Telefonia Komórkowa Centertel i P4 (Play): Tutaj

Decyzji z 2 lipca 2007 r. Prezes UKE nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto, biorąc pod uwagę prospołeczny, a zarazem sprzyjający wspieraniu równoprawnej konkurencji charakter przedmiotowej decyzji, zobowiązano TP S.A. do przedłożenia Prezesowi UKE zmiany cennika usługi powszechnej dotyczącej usług połączeń do sieci komórkowych, uwzględniającej postanowienia niniejszej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Spółce.

Powyższe zobowiązanie zapewni dodatkowo TP S.A. i operatorom komórkowym możliwość skorelowania daty wejścia w życie obniżki stawek MTR i obniżki detalicznych cen połączeń do sieci komórkowych (zgodnych z treścią przedmiotowej decyzji), co znajdzie bezpośrednie przełożenie na uzyskanie wymiernych korzyści przez samych użytkowników końcowych.

Źródło: UKE, Telix

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.