TP ogłasza nową trzyletnią strategię

Grupa TP informuje o wynikach za 1 półrocze 2007 roku
TP ogłasza nową trzyletnią strategię w obliczu presji konkurencyjnej i regulacyjnej po stronie przychodów

* Spadek przychodów w wyniku działań regulatora i wzrostu konkurencji
* Marża operacyjna brutto (GOM) na poziomie 41,5% ”“ wpływ rezerwy wynikającej z oceny ryzyka
* Znaczny wzrost liczby klientów telefonii komórkowej (o 17,3% rok do roku)
* Wzrost łącznej liczby klientów usług szerokopasmowych o 35,8% rok do roku
* Zmiana oczekiwań dotyczących przychodów, potwierdzenie pozostałych celów na 2007 rok

Odnosząc się do wyników Grupy TP w pierwszym półroczu 2007 roku, pan Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP, stwierdził: „Na wyniki Grupy TP w pierwszym półroczu wpłynęło niekorzystnie kilka czynników. Znacząco wzrosła presja konkurencyjna, co było wynikiem obniżek stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych, a także wprowadzenia hurtowej odsprzedaży abonamentu i hurtowej odsprzedaży dostępów szerokopasmowych na rynku polskim. Stawiliśmy czoło tym trudnościom, wdrażając kompleksowy plan działań. Jesteśmy zdeterminowani utrzymać nasze wyniki w 2007 roku, a jednocześnie tworzyć podstawy do realizacji strategii na lata 2007-2010. Przed nami liczne wyzwania, ale i równie liczne szanse. TP wchodzi właśnie w nowy cykl rozwoju i jestem przekonany, że będziemy w stanie zapewnić najwyższą jakość obsługi klientów oraz atrakcyjny zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy dzięki pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, medialnych i rozrywkowych, świadczonych w oparciu o najnowocześniejsze technologie przy uwzględnieniu efektywności ekonomicznej .”

Presja konkurencyjna spowodowała spadek przychodów - szczególnie na rynku hurtowym - łączne przychody zmniejszyły się o 2,8% rok do roku

Pomimo dobrej sytuacji polskiej gospodarki, wzrost rynku telekomunikacyjnego znacząco maleje i w pierwszym półroczu 2007 roku wyniósł niespełna 1% (w stosunku do pierwszego półrocza 2006 roku).

Szacuje się, że w pierwszych sześciu miesiącach 2007 roku rynek detaliczny odnotował wzrost o około 2,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku, ale na rynku hurtowym, który obejmuje głównie przychody z połączeń międzyoperatorskich, nastąpił poważny spadek ”“ szacowany na około 8,6%. Do spadku na rynku hurtowym przyczyniły się przede wszystkim dwie obniżki stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR) oraz obniżka stawek w ofercie ramowej dotyczącej połączenia sieci (RIO) średnio o 35% w 2006 roku. Obniżenie stawek MTR spowodowało w pierwszym półroczu szacowany ubytek przychodów w wysokości 326 mln zł (w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku).

Wpływ hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) oraz hurtowej odsprzedaży dostępów szerokopasmowych (BSA) zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem: w drugim kwartale liczba aktywacji netto wyniosła około 165 tys. dla usługi WLR oraz jedynie około 10 tys. dla usługi BSA. Liczba klientów usług szerokopasmowych w tym BSA zwiększyła się o 35,8% rok do roku. Jednak w tym samym okresie wskaźnik ARPU dla usług szerokopasmowych zmniejszył się z 74 zł do 57 zł, gdyż wzrost wolumenu nie był w stanie zrównoważyć obniżki abonamentu.

Generalnie, w pierwszych dwóch kwartałach 2007 roku wzrost przychodów w segmencie telefonii komórkowej nie wystarczył dla zrównoważenia 9-procentowego spadku przychodów z usług telefonii stacjonarnej (w analogicznym okresie 2006 roku spadek ten był niższy i wyniósł 5,6%). W pierwszym półroczu 2007 roku przychody z telefonii komórkowej wzrosły rok do roku o 6,8%, a zatem znacząco mniej niż w pierwszym półroczu 2006 roku, kiedy wskaźnik wzrostu wyniósł 18,5% rok do roku, czytamy w komunikacie TP.

W pierwszym półroczu sytuacja rynkowa w segmencie telefonii stacjonarnej okazała się trudniejsza niż zakładano. Pomimo tego, że Grupie TP udało się obronić ”“ a w niektórych segmentach nawet zwiększyć ”“ udział w rynku usług głosowych telefonii stacjonarnej (ruch w sieci PSTN wzrósł o 1,3 pp rok do roku), to spadek przychodów był szybszy niż w 2006 roku (o 9,0% w porównaniu ze spadkiem o 5,6% w pierwszym półroczu 2006 roku). Główną przyczyną obserwowanej tendencji spadkowej pozostaje proces wypierania telefonii stacjonarnej przez komórkową, ale widoczny staje się także wpływ migracji klientów do usług zintegrowanych (”˜triple play”™) oferowanych przez operatorów sieci kablowych. W tej sytuacji podstawowym środkiem obrony są nowe, innowacyjne plany taryfowe i specjalne promocje. Na wielkość przychodów ma też wpływ otoczenie regulacyjne, w tym wspomniane wyżej wprowadzenie hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) w pierwszym kwartale 2007 roku, zmiany w ofercie ramowej dotyczącej połączenia sieci oraz obniżenie stawek MTR, które przekładają się na poziom cen detalicznych.

W pierwszym półroczu 2007 roku TP utrzymała udział w rynku usług szerokopasmowych. Spośród piętnastu operatorów, którzy podpisali umowy o hurtowej odsprzedaży dostępów szerokopasmowych (BSA), czterech wprowadziło w pierwszym półroczu swoje oferty. Nie przyczyniło się to jak dotąd do szerszej migracji klientów (łącznie w pierwszym półroczu około 52 tys. klientów, z czego 10 tys. w drugim kwartale), ale spowodowało presję na ARPU z usług szerokopasmowych.

Źródło: TP / telix

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.