Operatorzy przeciw komórkowej przemocy

Z inicjatywy Stowarzyszenia GSM (GSMA) zawarto sojusz operatorów komórkowych przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, którego celem jest ograniczenie używania telefonii komórkowej przez osoby lub organizacje, chcące korzystać lub czerpać zyski z materiałów zawierających takie treści.

Sojusz został założony przez GSMA, Hutchison 3G Europe, Mobilkom Austria, Grupę Orange FT, Telecom Italia, Telefonica/02, Grupę Telenor, TeliaSonera, Grupę T-Mobile, Grupę Vodafone i dotMobi w celu stworzenia przeszkód uniemożliwiających niewłaściwe korzystanie z sieci komórkowych i usług związanych z zarządzaniem stronami www, z dostępu do takich stron lub korzystanie z materiałów o tematyce seksualnego wykorzystywania dzieci.

Spółki posiadają operatorów na całym świecie, zapewniając w ten sposób globalne oddziaływanie. Sojusz ma na celu powstrzymywanie oraz odwrócenie procesu narastania ilości materiałów zawierających treści związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, utrzymując bardziej bezpieczne środowisko sieci komórkowych dla wszystkich naszych klientów.

Członkowie Sojuszu, poza użyciem innych środków, będą stosować mechanizmy techniczne w celu zapobiegania dostępowi do stron internetowych wskazanych przez odpowiednie agencje jako udostępniające zasoby o treści związanej z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Członkowie będą również wdrażać procedurę ”Notice and Take Down” (procedura powiadamiania i usuwania), aby umożliwić usunięcie wszelkich materiałów zawierających treści związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, wysyłanych na skrzynki ich serwisów, jednocześnie wspierając i promując „gorące linie” lub inne sposoby, w jakie klienci mogą zgłaszać znalezienie w Internecie lub serwisach sieci komórkowych materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Rządy państw muszą zapewnić, że posiadają niezbędne zasoby pozwalające na zwalczenie rozprzestrzeniania się metodą cyfrową materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci. Sojusz osiągnie swoje cele poprzez połączenie środków technicznych, współpracę i dzielenie się informacjami. Będzie również wspierać wszystkich operatorów, bez względu na technologię dostępu, oraz społeczeństwo korzystające z sieci komórkowych w angażowaniu się w to działanie, oraz będzie współdziałać z innymi inicjatywami branżowymi.

Źródło: www.media2.pl

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.