Play i Netia łączą oferty

Operator usług telefonii stacjonarnej Netia oraz multimedialna sieć telefonii komórkowej Play podpisały znaczącą umowę o wspólnym świadczeniu usług, co pozwoli Netii oferować pod własną marką zarówno usługi komórkowe jak i konwergentne.

Zawarta umowa zakłada: włączenie przez Netię usług i produktów telefonii komórkowej P4 do oferty dla klientów Netii i/lub wprowadzenia przez Netię i P4 wspólnej oferty usług (i produktów) telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dystrybucji przez Netię, pod własną marką i we własnym imieniu.

Wprowadzenie tych usług do oferty jest jednym z celów strategicznych Netii, zmierzających do osiągnięcia przez spółkę pozycji wiodącego alternatywnego operatora usług szerokopasmowych w Polsce. Przewiduje się, że komercyjne wprowadzenie usług komórkowych i konwergentnych do oferty Netii nastąpi w 2008 roku.

Umowa wejdzie w życie z chwilą uzyskania przez P4 zgody China Development Bank. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2022 roku lub do zakończenia przez P4 działalności w jakiejkolwiek formie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Źródło: www.media2.pl

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.