TP ukarana za wyłączenie telefonów alarmowych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 2 milionów złotych na Telekomunikację Polską z powodu nie wywiązywania się z obowiązku zapewnienia użytkownikom końcowym swojej sieci bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi.

Każdy dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić użytkownikom końcowym swojej sieci, w tym korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi (112, 999, 998, 997). Jednocześnie jest obowiązany zapewnić kierowanie połączeń do numerów alarmowych właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, czytamy w komunikacie Regulatora.

Od 26 marca 2007 r. od godziny 23:45 do dnia 27 marca 2007 r. do godziny 3:00 firma zewnętrzna dokonywała poprawek w oprogramowaniu centrali telefonicznej CZ1 mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 10 w Białymstoku, do której dołączone są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku przy ul. Warszawskiej oraz Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku przy ul. Botanicznej. W trakcie wgrywania poprawek do oprogramowania wystąpiła awaria, co spowodowało konieczność ręcznego restartowania centrali telefonicznej. W wyniku powyższego nastąpiła przerwa w działaniu wszystkich połączeń telefonicznych, łącznie z numerami alarmowymi, w dniu 27 marca 2007 r. od godziny 0:40 do godziny 2:20 (100 minut).

Na czas trwania całego procesu wgrywania poprawek oraz restartu centrali telefonicznej (pomimo, że TP S.A. zakładała przerwę w działaniu centrali) nie była zapewniona łączność zastępcza umożliwiająca realizację połączeń ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy. Późniejsza kontrola UKE wykazała, że TP S.A. w Białymstoku nie posiadała żadnej procedury, z której wynikałby sposób postępowania w przypadku przewidywanych przerw w łączności telefonicznej, celem zapewnienia użytkownikom końcowym niezbędnych połączeń z numerami alarmowymi podczas prowadzenia prac naprawczo-serwisowych.

Z informacji uzyskanych od TP S.A. wynika, że do centrali telefonicznej CZ1 w Białymstoku przyłączone były następujące służby: Pogotowie Ratunkowe (999) i Państwowa Straż Pożarna (998). Państwowa Straż Pożarna dodatkowo obsługuje numer alarmowy dla abonentów stacjonarnych „112” na tym terenie.

Wyłączenie centrali CZ1 spowodowało brak dostępu do wymienionych służb alarmowych dla 131 552 abonentów zlokalizowanych na terenie Białegostoku, a dodatkowo 40 985 abonentów dołączonych do sieci telefonicznej poprzez centralę CZ1 nie miało dostępu do żadnej służby alarmowej. Powyższe powodowało poważne zagrożenie dóbr chronionych takich, jak życie i zdrowie ludzkie.

W tym samym czasie we wsi Rumejki w gminie Juchnowiec Kościelny niedaleko Białegostoku po północy płonęły zabudowania gospodarcze. Jednak z powodu wyłączenia przez TP S.A. centrali telefonicznej, mieszkańcy przez półtorej godziny nie mogli dodzwonić się na numery alarmowe. Zbyt późne przybycie jednostek gaśniczych spowodowało, że na miejscu pożaru zaczęły eksplodować zgromadzone w jednym z budynków zbiorniki z olejem napędowym i benzyną. W efekcie poparzeniu uległo pięć osób, w tym dwóch strażaków z OSP Juchnowiec. Osoby w najcięższym stanie zabrano do szpitala. Łącznie w akcji gaśniczej we wsi Rumejki uczestniczyło 41 strażaków. Pożar udało się ugasić dopiero około godziny 5 nad ranem.

Przerwa w działaniu połączeń telefonicznych do Państwowej Straży Pożarnej spowodowała brak możliwości kontaktu użytkowników końcowych sieci TP S.A. ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy.

W związku z powyższym Prezes UKE uznał, że w zaistniałym stanie faktycznym doszło do wypełnienia dyspozycji ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którym karze podlega dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi.

Źródło: UKE, Telix

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.