Zdaniem TP kalkulacja kosztów usług zgodna z prawem

Audyt zlecony przez UKE potwierdził prawidłowość i zgodność z prawem sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 oraz kalkulacji kosztów usług TP na 2007 r., czytamy w komunikacie prasowym Operatora.

TP zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego poddała audytowi:
- Sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006,
- Wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci na rok 2007
- Wyniki kalkulacji kosztów usług powszechnych i usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych wydzierżawianych użytkownikom końcowym na rok 2007.

Audyt przeprowadził powołany przez Prezesa UKE biegły rewident Ernst &Young Audit, który wydał Opinię bez zastrzeżeń stwierdzającą, że sprawozdanie i wyniki kalkulacji kosztów zostały sporządzone zgodnie z prawem i zatwierdzonymi przez Prezesa UKE: Instrukcją rachunkowości regulacyjnej, Opisami kalkulacji kosztów i opisem przeszacowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

23 sierpnia TP przekazała do UKE zaudytowane sprawozdanie i wyniki kalkulacji kosztów wraz z Opinią z badania i Raportem Biegłego Rewidenta.

Źródło: TP / Telix

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.